بایگانی

بایگانی ماهانه: سپتامبر 2013

به عقیده هندوها روح انسان پس از مرگ در کالبدی دیگر متناسخ شده و دوباره متجسد می شود. این دیدگاه طبیعتا جالب است. اخیرا ایده ای از مکانیزم عمل تناسخ به شهودم رسید:

ماهیت حیات، تحقق و به تبع آن تولید واقعیت است. مثلا متعاقب حیاتی که انسان می یابد، خلق واقعیت بصری توسط چشمهای او و واقعیت های صوتی و لمسی دیگر توسط حس های دیگر او است… زمانی که یک انسان – به عنوان تعین یک آگاهی – می میرد، طبیعتا آگاهی او در کانال حیاتی او از بین نمی رود (چرا باید برود؟ دلیلی نمی یابم). مکانیزم حیاتی به تبع ماهتیش و ماموریتش – باید این آگاهی را مجددا محقق کند. حال به صورت خرد گیاه (در کالبد گیاه)، امیال انسانی[1] (در کالبد حیوان)، خرد انسانی (در کالبد انسان)، آگاهی های آینده انسانی (در کالبد فرشتگان[2] و دیگر موجودات متافیزکی یا تعابیر اسطوره شناسانه یا روانشناسانه آن ها)، خرد خدایی (در کسوت هستی به عنوان یک کل).

باید اشاره کنم بیان این افکار به این معنی نیست که به تناسخ اعتقاد داشته باشم یا نداشته باشم. به نظر من، عقیده، امری اختیاری است و نوع و تفاوت آن بین انسان ها اهمیت ویژه ای ندارد. شاید آنچه نوشتم از نظر هندوها یا دیگر مکاتب درست یا غلط باشد اما به هر حال برای گشایش ذهن مفید است.


[1] به تعبیر آستین اوزمان اسپیر

[2]به تعبیر تیموتی لری

Advertisements

تیموتی لری (1996-1920) استاد دانشگاه هاروارد بود که به دلیل عقاید آوانگاردش در خصوص مواد مخدر از دانشگاه اخراج شد. ایده او این بود که استفاده مواد مخدر در دوزهای مشخص و تحت نظر پزشک می تواند به عنوان روشی برای تغییر شخصیت افراد استفاده شود. در مدینه فاضله لَری، انستیتوهایی وجود داشت که شهروندان می توانستند با مراجعه به آنجا تحت نظر پزشکان مواد مخدر مصرف کنند تا عملاً بسته به میل و اراده خود شخصیت خود راتغییر دهند. افرادی همچون رابرت انتون ویلسون دیدگاه های لری را در حوزه ادبیات عامه گسترش داده اند. یکی از دیدگاه های محبوب او «مدارهای هشت گانه آگاهی» است که رابرت انتون ویلسون به طور گسترده و در چند کتاب خود به آن پرداخته است.

آستین اوزمن اسپیر، نقاش و مغ انگلیسی (1956-1886) را پدر علوم باطنی پسامدرن[i] می نامند. اسپیر می گوید مکانیزم عمل تمامی سیستم ها و پارادایم های عقیدتی، عرفانی، مذهبی و غیره یک چیز است: باور. و فراتر از آن، میل و باور را دوگانگی عظمی می خواند. یک ویژگی مکتب اسپیر این است که  در کتاب های خود به هیچ مکتب یا فلسفه یا دیدگاهی ارجاع ندارد. در واقع آثار وی باید توسط خود آن فهمیده شود. مکتب فکری اسپیر با عنوان کیائیسم[ii] نامیده می شود.

مجموعه آثار وی به فارسی ترجمه شده و در اینجا در دسترس است. این آثار شامل:

 • دوزخ زمین: که اسپیر آن را در 17 سالگی نوشته است و در واقع نقاشی هایی است که با جملاتی حکیمانه تزئین شده است. البته اصطلاحات به کار رفته همگی در کتاب های آتی وی نیز ادامه یافته است. به طور کلی یکپارجگی عجیبی بین آثار او وجود دارد. از 17 سالگی تا 41 سالگی – سالی که آخرین کتاب خود را نوشت.
 • کتاب لذت: این کتاب در واقع یک راهنمای فنی در مورد روش کار با مکانیزم های باورپذیری و میل ورزی انسان است. حاوی روش های عملی در خصوص ضابطه بندی خواسته و زیستی کردن آن است. این کتاب توسط بسیاری دانشمندان علوم باطنی متاخر مورد ارجاع قرار گرفته است.
 • کانون حیات: این کتاب نسبت به دیگر آثار اسپیر نثری عارفانه تر دارد و حاوی تحلیل تعدادی از خواب های نویسنده نیز هست. به عقیده شخصی من عارفانه ترین کتاب در میان کتاب های خشک حوزه جادوی خائوس است. البته باید اشاره کنم هر چند دانشمندان علوم باطنی متاخر اسپیر را پدر جادوی خائوس می نامند این کتاب به نظر من حاوی ایده های مطلق گرایانه تری نسبت به دیدگاه های مطلقا (!) نسبی جادوگران خائوس است… هر چند بسیاری از دیدگاه های اسپیر سرمنشا تحولات دنیای پسامدرن علوم باطنی بوده است اما دیدگاه های ناب اسپیر در بسیاری موارد فهمیده نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است. همین شاهد برای این مدعا بس که پیتر کرول[iii] انگلیسی – مشهورترین جادوگر خائوس معاصر و استاد اعظم سابق فرقه IOT در مصاحبه ای که توسط فیل هاین[iv] در مجله آبراساکس انجام شده می گوید: « من کتاب جمع نمی کنم. هر چه را می خوانم به دوستانم می دهم و بقیه را نابود می کنم. تنها استثنا آستین اسپیر است. هنوز مجموعه آثارش را دارم چون فکر می کنم هنوز آن را به طور کامل نفهمیده ام.»
 • تکفیر زوس: این کتاب بیشتر یک فحش نامه است خطاب به «ریاکاران».

برای توضیحات بیشتر به مقدمه فارسی ترجمه مجموعه آثار او مراجعه کنید.


[i] Post-modern occultism

[ii] Kiaism

[iii] Peter J. Carroll

[iv] Phil Hine

کتابها[1]

 • 777 و دیگر نوشته­ های کابالایی آلیستر کراولی: به همراه جماتریا و سِفِر سفیروت، 0-87728-222-6
 • آها! 1-56184-035-1
 • آلیستر کراولی و کاربست یادداشت­های جادویی، 1-57863-372-9
 • آرمیتا: رسالاتی در باب بازجوانی جادویی، 0-913576-18-2
 • اعتدالین آبی (اعتدالین III:1) 0-87728-210-2
 • کتاب شریعت، 0-87728-334-6
 • کتاب کذبیات، که به غلط شکست­ ها نامیده شد، 0-87728-516-0
 • کتاب تحوتی، رساله­ای کوتاه در باب تاروت مصری 0-87728-268-4
 • مجموعه آثار آلیستر کراولی (3 جلد) 0-87968-130-6
 • شرح بر کتب مقدس و دیگر مقالات، 0-87728-888-7
 • اعترافات آلیستر کراولی: شرح حال خود، 0-7100-0175-4
 • کراولی در باب مسیح، 0-85207-131-0
 • خاطرات یک معتاد، 0-87728-146-7
 • هشت خطابه بر یوگا، 0-941404-36-6
 • دنیای خنوخی آلیستر کراولی: جادوی جنسی خنوخی، 1-56184-029-7
 • اعتدالین (I:1-10)، 1-57863-351-6
 • اعتدالین (III:10)، 0-87728-719-8
 • اعتدالین خدایان (اعتدالین III:3)، 0-87728-210-2
 • گوهرهایی از اعتدالین، 0-941404-10-2
 • اصول کلی طالع­ بینی، 0-87728-908-5
 • گوتیا: کلیدهای صغیر سلیمان پادشاه، 0-87728-847-X
 • قلب استاد، 0-919690-00-9
 • کتابهای مقدس تلما (اعتدالین III:9) 0-87728-579-9
 • خینگ کانگ کینگ: ادبیات خلوص، 0-913576-16-6
 • نوکس اوم پاکس: رسالاتی در باب نور، 0-933429-04-5
 • قانون برای همه: شرح اصلی رایج کتاب ال، کتاب شریعت، 1-56184-090-4
 • کتاب الف: کتاب معرفت یا بلاهت، ISBN 0-87728-729-5
 • رسالاتی کوتاه به سوی حقیقت، 1-56184-000-9
 • یادداشت­های جادویی آلیستر کراولی: تونس 1923، 0-87728-856-9
 • وقایع جادویی دد 666: خاطرات آلیستر کراولی، 1914-1920، 0-7156-0636-0
 • جادو: کتاب آبا، کتاب چهار، 0-87728-919-0
 • جادو بدون اشک، 0-941404-17-X
 • فرزند ماه، 0-7221-2703-0
 • کابالای آلیستر کراولی: سه نوشته، 0-87728-222-6
 • احیای جادو و دیگر مقالات، 1-56184-133-1
 • آیین­ های الیوسیس: آنچنانکه در تالار کاکستون اجرا شد، 1-872736-02-5
 • داقه ­های سیمون ایف، 0-933429-02-9
 • شی یی: یک لفاظی انتقادی و یادمانیِ یی کینگ توسط کو یوئن، ASIN B0006DYW0U
 • تَنهاوزِر: داستانی از همه دوران، 0-87968-215-9
 • تائو ته کینگ: ترجمه­ای جدید، 0-913576-06-9
 • مشاهده و صوت: به همراه شرح و دیگر مقالات، 0-87728-887-9
 • تراژدی جهان، 0-941404-18-8

اشعار

لیبری[2]

بسیاری از آثار مهم آلیستر کراولی در شکل لیبر می­ باشند که معمولاً مستنداتی کوتاه متشکل از آموزه­ ها، اسلوب­ شناسی، تمرین­ ها یا متون تلمایی می­ باشند. تمامی لیبر­ها دارای یک عدد رومی هستند و کتابهایی که بخشی از برنامه آموزشی A.’.A.’. می­ باشند، «کلاس»ی مطابق زیر دارند:

 • کلاس  A: متشکل از کتاب­هایی است که حتی در یک حرف نمی­بایست تغییر یابند: آن‎ها حاوی سخن استادی می­ باشند که حتی ورای نقد ریاست پیدای سازمان[3] است.
 • کلاس B: متشکل از کتاب­ها یا مقالاتی است که نتیجه پژوهش، اشراق و جدیت معمول است.
 • کلاس C: متشکل از مواردی است که بیشتر پیشنهادی هستند تا چیز دیگر.
 • کلاس D: متشکل از آیین­ها و دستور­العمل­های رسمی می­ باشد.
 • کلاس E: متشکل از بیانیه­ ها، سخن­پراکنی­ ها، رسالات و دیگر تقریرات عمومی است. برخی نشریات، ترکیبی هستند و به بیش از یک طبقه مربوط هستند.

کتاب

رقم

کلاس

عنوان[4]

I

1

A

لیبر باء یا مغ – شرحی از درجه مغ، بالاترین درجه­ ای که در هر صورتی در این طبقه قابل تجلی است. یا توسط مرشدین معبد چنین گفته شد. همچنین به نام کتاب مغ شناخته می­ شود.

II

2

E

پیغام دَدِ مرشد – شرحی بر ماهیت شریعت نو در اسلوبی بسیاری ساده.

III

3

D

لیبر III یا یوغ، دستورالعملی برای کنترل سخن، عمل و فکر

IV

4

آبا، کتاب 4، شرحی عمومی از واژه­ه ای ابتدایی جادو و قدرت­های عرفانی. در چهار بخش: 1- عرفان 2- جادو (تئوری ابتدایی) 3- جادو در تئوری و عمل 4- θΕΛΗΜΑ، قانون، اعتدالین خدایان

V

5

D

لیبر واو یا شاهزاده، آیین و علامت دد: تناسخی مناسب برای احضار انرژی­های عصر هوروس؛ تطبیق­ یافته برای استفاده جادوگر در هر درجه.

VI

6

B

لیبر عین یا دست و پیکان، دستورالعمل­های ارایه شده در این کتاب ضعیف­ تر از آن هستند که در انتشار طبقه D جای بگیرند. دستورالعمل­های ارایه شده برای مطالعه­ ی مبتدی کابالا، اختیار اشکال خدایان، ارتعاش اسامی الوهی، آیین­های پنتاگرام و هگزاگرام و کاربردهای آن‎ها در حفاظت و احضار، روشی برای حصول به مشاهدات اختری و دستورالعملی در عملیات قیام بر سیارات.

VII

7

A

لیبر فرزندان یا لاجورد، نقش کابالای مصری، شماره VII: اعتاق ارادی یک استاد بعید از استادی­ اش. این­ها کلمات زایش مرشد معبد هستند. طبیعت این کتاب به کفایت در عنوانش توضیح داده شده است. هفت فصل آن به هفت سیاره به ترتیب زیر اشاره دارند: بهرام، کیوان، برجیس، خورشید، عطارد، ماه، زهره. تشرف یک مرشد معبد به زبان جادویی ارایه شده است. این، بر زیبایی خلسه، تنها کار موازی با «لیبر LXV» می­ باشد؛ همچنین به نام لیبر لاجورد شناخته می­ شود.

VIII

8

D

ن. ک. CDXVIII (418)

IX

9

B

لیبر E یا مشق: این کتاب به طالب ضرورت نگاهداشت یادداشت را می­ آموزاند. روش­هایی برای آزمایش روشن­ بینی فیزیکی پیشنهاد می ­دهد. دستوراتی در آسانا، پرایاناما، یهارانا ارایه می­ دهد و به کاربری آزمایشاتی برای جسم فیزیکی توصیه می­کند تا وی بتواند محدودیت خویش را به کمال بشناسد.

X

10

A

کتاب دروازه نور: این کتاب شرحی از فروفرستادن دَدِ مرشد توسط A.’.A.’. و شرحی از ماموریت وی است. و Porta Lucis، دروازه نور، یکی از عناوین ملکوت است که عددش X باشد.

XI

11

D

لیبر نو: دستوراتی برای نایل شدن به نوئیت.

XIII

13

D

کوه آتشین درجات: برنامه مراحل سیر که شرحی از وظیفه طالب از  تا استادی می­ باشد.

XV

15

دستور عشای کلیسای گنوسی کاتولیک. دستور عشای ربانی مطابق کلیسای کاتولیک گنوسی: آیین اصلی عمومی و جشن خصوصی O. T. O. در ارتباط با عشای ربانی کلیسای کاتولیک روم. مسیحیت اصلی و صحیحِ پیش از مسیحیت را نشان می­ دهد.

XVI

16

B

لیبر برج یا منزل خداوند: دستورالعمل حصول با انهدام مستقیم افکاری که در ذهن برمی­ آیند.

XVII

17

D

لیبر IAO: سه روش برای حصول از طریق دنباله­ ی اراده­شده­ای از افکار. این کتاب منتشر نشده است. شکل فعال لیبر ه.ه.ه. یا CCCXLI می­باشد. مقاله­ی اشتیاق انرژی­ یافته، ملخصی از این کتاب است.

XXI

21

چینگ-چینگ چینگ (خینگ کانگ کینگ، تائو ته کینگ، دائو ده جینگ) نوشتار کلاسیک خلوص، نوشته کوئو هسوئان (کو یوئن، گِه یوئان). ترجمه­ای جدید از متن چینی توسط دَدِ مرشد. این رفیع­ترین و در عین حال عملی­ ترین نوشتارهای کلاسیک چینیاست.

XXIV

24

B

از رموز ازدواج خدایان با انسان­ها. دستورالعملی سرّینِ VIII°. منتشر نشده و در حال حاضر منتشر نخواهد شد.

XXV

25

D

آیین ستاره لعل – شکل بهبودیافته آیین «اصغر» پنتاگرام.

XXVII

27

A

لیبر تریگراماتون، کتابی باشد از تریگرام­های تبدیلات تائو با یین و یانگ. شرح فرایند کیهانی: مرتبط با تحلیل­ های DZYAN در سیستمی دیگر.

XXVIII

28

D

لیبر צבא [صبا] یا Иικη به شماره XXVIII. فواره سنبل – در سه بخش.

کتاب هفت پادشاه قدسی. مراسم XXVIII. آیین هفت شاه قدسی – آیینی برای تشرف اعطاشده به برخی کارآموزان منتخب.

XXX

30

B

کتاب میزان – دوره­ای ابتدایی از اخلاقیات متناسب با انسان متوسط.

XXXIII

33

C

شرحی از A.’.A.’.. ابتدائاً نوشته شده در زبان دوره خود توسط مستشار وون اکارتهاوزن و اکنون اصلاح و بازنویسی­شده. متن ابتدایی M.’.M.’.M.’. (لیبر LII در O.T.O.) می­تواند [در سطح] این کتاب دسته ­بندی شود.

XXXVI

36

D

ستاره یاقوت کبود – مراسم بهبودیافته هگزاگرام.

XLI

41

C

ثییِن تائو، رساله­ای سیاسی یا کنیسه ساتان – مطالعه­ای پیشرفته از حصول با روش تعادل در سطح اخلاقی.

XLIV

44

D

عشای ققنوس – دستورالعملی در شکل ساده و زودفهم از عشای ربانی.

XLVI

46

کلید اسرار – ترجمه­ ای توسط برادر O.M. از شاهکار الیفاس لِوی،
La Clef des grands mystéres

XLIX

49

شی ئی چییِن – شرحی بر کمال الوهی تصویرشده توسط تبدیلات هفت­گانه اثنوی. فرش می­شود یک نسخه کامل باقی نمانده است.

 LI

51

اقلیم گم­شده – شرحی بر اقلیم آتلانتیس: راه و رسم، مراسم جادویی و عقاید مردمانش. به همراه شرح راستین مصیبتی که به ناپدیدگشتنش انجامید. کراولی: گاه فکر می­ کنم این اثر فاقد یگانگی هنری است. گاه حماسه­ ای خارق­ العاده است که ایده­آل­های جامعه مدینه فاضله مرا ترسیم می­کند. اما برخی عبارات هزلی بر وضعیت جامعه موجود هستند؛ در حالی که بقیه اشاراتی به اسرار جادویی عمیق خاص یا پیش­بینی­ های اکتشافات در علوم می­ باشند»

 LII

52

مانیفست O.T.O. – شرحی پایه­ای دالّ بر کارهای نظام. نوشته مقدماتی A.’.A.’. (کتاب XXXIII) می­تواند با این کتاب در یک سطح قرار گیرد.

 LV

55

 C

مبارزات شیمیایی برادر پراردوا با هفت نیزه­ای که شکانید – شرحی از راه جادویی و عارفانه به زبان کیمیاگری.

 LVIII

58

 B

مقاله­ای بر کابالا – این مقاله­ای است بر کابالا در معبد سلیمانِ پادشاه.

 LIX

59

 C

از میان خلیج – شرحی خارق­ العاده از یک تناسخ پیشین. نکته جالب آن، این است که داستان اضمحلال ایزیس توسط اوزیریس می­باشد که می­تواند به خواننده کمک نماید معنای اضمحلال اوزیریس را با منزلِ عصر موجود ادراک نماید.

 LXI

61

 D

کتاب علت – درس آغازین، شامل درس تاریخ – تاریخ حقیقی منشا حرکت حاضر را شرح می­ دهد. جملات آن به معنای معمول کلمه دقیق هستند. موضوع کتاب، تنزیل افسانه­ سازی است. دست­ توشته­ ای که شرحی بر تاریخ A.’.A.’. در دوران اخیر ارایه می­دهد. این تاریخ شامل هیچ اسطوره­ ای نمی­ باشد. بیانیه­­ی حقایقی است که مستعد اثباتی منطقی می­ باشند.

 LXIV

64

 B

لیبر اسرافیل – رسماً آنوبیس نامیده شده است – دستورالعملی در روش مناسب تبلیغ.

 LXV

65

 A

کتاب محیط قلب با یک مار- شرحی از روابط سالک با فرشته مقدس نگهبان خود. حصول به دانش و گفتگو با فرشته مقدس نگهبان، تاج مدرسه خارجی می­ باشد. متشابهاً لیبر VII به مبتدیان داده می­شود؛ از آنجا که درجه مرشد معبد، بالاترین درجه بعدی توقف است و لیبر CCXX به مفتون؛ از آنجا که وی را به بالاترینِ درجات ممکن می­ رساند. لیبر XXVII به کارورز داده می­شود؛ از آنجا که در این کتاب، بنیان غایی والاترین کابالای نظری قرار دارد و لیبر DCCCXIII به فیلسوف، چرا که بنیان والاترین کابالای عملی قرار دارد. این رساله جادویی، مشخصاً رابطه سالک را با نفس اعلی­اش نشان می­دهد. در تصور و اجرا نیز به همین ترتیب است؛ شاهکاری از ترفیع تفکر، منقش به زیبایی ناب.

 LXVI

66

 A

کتاب ستاره یاقوت سرخ – مراسمی سری، قلب IAO-OAI، رسیده بر V.V.V.V.V. برای استفاده خاص وی در کتاب شریعت، و در عدد LXVI نوشته می­ شود. این کتاب به کفایت توسط عنوانش شرح داده می­ شود.

 LXVII

67

 C

سرود شمشیر. که توسط مسیحیان، کتاب دد نامیده می­ شود. تقدیم شده به بیکو آناندا مِتِیا (آلن بِنِت) – مطالعه­ ای ضروری بر فلسفه­ هایی متنوع. شرحی از بودائیسم.

 LXX

70

 C

Σταυρος Βατραχου – آیین­های مناسب برای حصول روح مانوس از طبیعت مرکوری؛ آنچنانکه در مکاشفات یوحنای مقدس از یک قورباغه یا وزغ شرح داده شده است.

LXXI

71

 B

صوت سکوت – دو مسیر – هفت درگاه – نوشته اچ. پی. بلاواتسکی – با شرحی دقیق از برادر O.M. – برادر O.M.، 4=7، آموخته­ترینِ تمامی برادران نظام است. وی هجده سال برای مطالعه دقیق این شاهکار صرف کرده است.

LXXIII

73

اوم – این، پی­آیند معبد سلیمان پادشاه است و یادداشت­های یک مغ می­باشد. این کتاب شامل شرح جزئیات حصول به درجه تشرف می­باشد؛ والاترین امکان برای انسان متجلی.

LXXIV

74

D

لیبر Testis Testitudinis  یا עד [عین دالت] به شماره LXXIV

 LXXVII

77

لیبر اوز، کتاب بز – مانیفست O.T.O. از حقوق بشر: اخلاقیات، آزادی جسمی، ذهنی، جنسی و حارس ظالم­کُشی … . طرحO.T.O. به کلمات یک هجا – همچنین کتاب قدرت شناخته شده است.

 LXXVIII

78

 B

شرح کارت­های تاروت، کتاب تحوت – به همراه تناسبات آن­ها، شامل روشی پیشگویی با کاربرد آن­ها. و بر کتاب تحوت، «رساله­ای کامل بر تاروت که طرح­های صحیح کارت­ها را به همراه تناسبات آن‎ها و معانی نمادین را در تمامی سطوح ارایه می­ دهد.»

LXXXI

81

کودک ماه – تار پروانه – شرح عملی جادویی، مشخصاً مرتبط با سیاره ماه، نشوته­شده در شکل داستان – همچنین با عنوان «تار» شناخته می­ شود.

 LXXXIV

84

 B

لیبر خنوخ – مجملی خلاصه از نمایش نمادپرازانه­ی گیتی، برگرفته از دکتر جان دی از طریق بلوربینی سِر ادوارد کِلی. – بخش اول: نمایش نمادین گیتی؛ بخش دوم: چهل و هشت دعوت یا کلید.

XC

90

 A

لیبر צ [صادی] یا قلاب هرمسی به شماره XC – شرحی از تشرف و دلالتی بر آنانی که مناسب چنان کاری هستند.

XCIII

93

ن. ک. XXVIII

XCV

95

 C

دنیای بیدار – حکایت نوزادان و مکیدن­هایشان – تمثیلی شعری از روابط روح و فرشته مقدس نگهبان.

 XCVI

96

 B

لیبر گائیا به شماره XCVI – دفترچه راهنمای رمل – سیستم ساده و تقریباً رضایتبخشی از رمل ارایه می­ دهد.

 XCVII

97

مشاهده خواهر آخیتیا – منتشرنشده؛ احتمالاً موجود نمی­ باشد. خواهر آخیتیا، نام جادویی رودی ماینور است.

 C

100

 D

لیبر כף [کاف پِه] Agape Azoth sal Philosphorum، کتاب کشف حجاب سانگرال که در آن از شرابِ سَبَت اساتید سخن رفته است – دستورالعمل سرّی IX°؛ که منتشر نشده و در حال حاضر منتشر نخواهد شد.

 CI

101

 B

نظام شوالیه­ های مشرقی؛ نامه­ای سرگشاده بر تمامی آنانی که می­خواهند به نظام بپیوندند – نامه منظومِ بافومت به سِر جورج مک­نی کُوی VIII°، برشمرنده وظایف و تقدمات.

 CVI

106

در باب مرگ – رساله منظوم بافومت به دام آنا رایت VI°.

 CXI

111

 B

لیبر الف – کتاب معرفت یا بلاهت – شرحی مطول و دقیق بر کتاب شریعت. در شکل یک نامه از دَدِ مرشد به فرزند جادویی­اش. این کتاب شامل عمیق­ترین رازهای تشرف است؛ با راه­حلی واضح به بسیاری مسایل کیهانی و اخلاقی.

CXVI

116

ن. ک. XCVI.

 CXX

120

 D

کتاب جسد، مراسم CXX – گذر از توات – مراسمی از تشرف مفتون – منتشر­نشده.

CXXIV

124

در باب عدن و بلوط قدسی – رساله­ای منظومی از بافومت بر عالیجناب سِر جیمز توماس ویندرام، V.H.، V.I.، V.I.، متشرف حرم مطهر گنوسی، نایب­ السلطنه در اتحاد جنوب آفریقا.

CXXXII

132

Αποθεοσις، CXXXII – رساله ­ای منظوم از بافومت بر عالیجناب سِر ویلفرد تالبوت اسمیت، T.H.، T.I. و T.I.؛ متشرف حرم مطهر گنوسی، بر سرّ تناسخ. بخش α: ولادت یک مفهوم. بخش β: محاسبه مرگ و بارو. بخش γ: انظباط کشتی کاپیتان: تدکراتی بر ناوبری.

 CXLVIII

148

سرباز و گوژپشت – مقاله­ای بر روش تعادل بر سطح عقلانی.

 CL

150

E

حول قانون خُرد – توضیحی تکمیلی بر کتاب شریعت با ارجاع خاص به قدرت­ها و تقدمات تنفیذ شده با قبول آن.

 CLVI

156

 A

لیبر ח [خِت] یا کلبه چوبی به شماره CLVI – این کتاب شرح کامل وظیفه استاد بعید است که تحت نمادهای سطح خاص و نه عقلانی در نظر گرفته می­ شود.

 CLVII

157

تائو ته چینگ – ترجمه­ای جدید به همراه شرج توسط دد مرشد. این رفیع­ ترین و در عین حال عملی­ترینِ آثار کلاسیک چین است.

 CLXI

161

شریعت تلما – منظومه تلمایی

 CLXV

165

 B

استاد معبد – یادداشت­های شرح ماوقع­های جادویی برادر احد به همراه یادداشت­های کراولی.

 CLXXV

175

 D

لیبر آستارته یا یاقوت کبود – در باب یگانگی فرد با اله.

 CLXXXV

185

 D

کتاب انجمن مقدس – وظایف و قسم­های درجات A.’.A.’.

 CXCIV

194

یک خبر با ارجاع به نظامنامه مسلک – ساختار O.T.O.

 CXCVII

197

 C

سِر پالامِدیز، شوالیه عرب – شرحی شاعرانه از کار عظیم.

 CC

200

 D

لیبر ר [رِش] یا هلیوس – دستورالعملی بر نیایش خورشید، روزی چهار مرتبه.

 CCVI

206

 D

لیبر רו [رو] – دستورالعمل کامل پرانایاما.

CCVII

207

برنامه درسی دستورالعمل­های A.’.A.’.

 CCXVI

216

یی چینگ – ترجمه توضیحات توسط کراولی.

 CCXX

220

 A

کتاب شریعت، کتاب ال یا قانون

 CCXXVIII

228

 B

در باب ذات خداوند

CCXXXI

231

 A

کتاب سر – رساله­ ای بر کارت­های کبیر تاروت.

 CCXXLII

242

 C

آها! شرحی به زبان شعر از راه­های متعدد حصول و نتایج به دست آمده.

CCLXV

265

ساختار ذهن – رساله­ای از باب روانشناسی از نقطه ­نظر عرفانی و جادویی.

 CCC

300

 E

خابز اَک پِخت – دستورالعمل خاص برای ترویج شریعت.

CCCXXXIII

333

 C

کتاب کذبیات – کتابی از 93 فصل مجمل از بسیاری موضوعات.

 CCCXXXV

335

 C

حکایت آدونیس – نمایشنامه ­ای کوتاه

 CCCXLI

341

لیبر H.H.H. – سه روش حصول

 CCCXLIII

343

AMRITA

CCCLXV

365

احضار مقدماتی گوتیا – مشابه کتاب سامخ، اما با تفاوت­هایی.

 CCCLXVII

367

 B

از باب گورزاد

 CCCLXX

370

 A

لیبر آعاش یا نیروی جُدی – طبیعت نیروی جادویی خلاق را در انسان تحلیل می­کند.

 CD

400

 A

لیبر ת [تاو] یا سه حرف کابالا – تفسیری تصویرپردازی­شده از تاروت در سطح متشرف.

CDXII

412

 D

لیبر A یا سلاح – دستورالعمی بر آماده­سازی ابزارهای عنصری

 CDXIV

414

هنر جادو

CDXV

415

 AB

کارهای پاریس

 CDXVIII

418

 AB

مشاهده و صوت – شرح کلاسیک مشاهدات کراولی از 30 ایثیر خنوخی.

 CDLI

451

 B

لیبر جنگل – منتشر نشده. روشی مستقیم بر القای خلسه. موجود در لیبر CDXIV فصل XV

 CDLXXIV

474

 C

لیبر مغاک یا دعات – روشی بر ورود به مغاک.

 D

500

 B

سِفر سِفیروت – یک واژه­نامه از کلمات عبری مرتب شده بر اساس ارزش عددی.

 DXXXVI

536

 B

لیبر بِتراچُفرِنُبوکُسمُماچیا – دستورالعملی بر گسترش دامنه ذهن.

 DLV

555

 D

لیبر هَد – دستورالعملی بر حصول به هدیت.

 DLXX

570

لیبر DCCCXIII یا آراریتا – شرحی از هگزاگرام و روش تقلیل آن به واحد و ورای آن.

 DCXXXIII

633

تائوماتورژیا – رساله­ای بر اخلاقیات جادویی.

 DCLXXI

671

 D

لیبر DCLXXI یا اهرام – آیینی از خودتشرف بر اساس آیین مبتدی.

 DCCXXIX

729

 C

کارهای آمالانترا – گفتگوهایی با یک موجود خارج از دایره تناسخ.

 DCCLXXVII

777

 B

فتح­البابی نمادین بر نظام شکاکین-عارفینِ طریقت مکشوف – ارتباطات کالابای مقدس و درخت حیات

 DCCC

800

 D

لیبر ס [سامِخ] – آیینی برای حصول به دانش و گفتگو با فرشته مقدس نگهبان.

 DCCCVIII

808

مار نِهِشتان – هیچ کپی موجود نیست. یورک این دست­نوشته را «از دست رفته» می­داند.

DCCCXI

811

 C

اشتیاق پرانرژی – رساله­ای بر جادوی جنسی و محرک خلاق.

 DCCCXIII

813

 A

آراریتا – شرحی از هگزاگرام و روش تقلیل آن به واحد و ورای آن.

 DCCCXXXI

831

 D

لیبر י [یُد] – سه روش تقلیل آگاهی چندگانه به یگانه.

DCCCXXXVII

837

 C

قانون آزادی – منظومه­ای تلمایی.

 DCCCLX

860

 C

یوحنای مقدس یوحنا – ثبت وقایع کناره­گیری حادویی کراولی.

 DCCCLXVIII

868

 B

لیبر راهِ راه – شرحی تصویری از نیروهای جادویی طبقه­ بندی­ شده بر حسب کارت­های کبیر

 DCCCLXXXVIII

888

انجیل بر اساس برنارد شاو مقدس – مطالعه کامل خاستگاه­های مسیحیت.

 CMXIII

913

 B

لیبر תישארב [تیشارب] – روش­ های حصول به حافظه­ ی جادویی

 CMXXXIV

934

کاکتوس – ثبت وقایع تجربیات با غنچه­ های مِسکال. عقیده بر این است که نسخه­ ای باقی نمانده است.

 CMLXIII

963

 AB

گنجینه­ی تصاویر – مجموعه مناجات متناسب با برج­های دایره­ البروجی

 MCLI

1151

برنامه مطالعه مینروایی O.T.O.

MCXXXIX

1139

عنوان نامشخص – در لیبر DCCCLXVII از آن با عنوان «اظهارات پیتونس» نام برده شده است.

MCCLXIV

1264

کابالای یونانی – یک واژه­نامه کاملی از کلیه کلمات و عبارات مقدس و مهم ارایه­شده در کتب گنوسی و دیگر نوشته­ه ای بااهمیت یونانی و قبطی – این کار به صورت کامل باقی نمانده است و بخشی از آن بازسازی شده است.

2261

 C

یادداشتی بر تورات، نوشته آلن بِنِت، یادداشت مقدمه توسط آلبستر کراولی – مدلی از استدلال کابالایی.


[1] اعداد روبروی نام هر کتاب، شماره شابک آن می­ باشد.

[2] Libri [لا.] کتاب­ها، جمعِ Liber، کتاب

[3] Visible Head of Organization

[4] اکثریت قریب به اتفاق توضیحات ستون «عنوان» توسط کراولی نوشته شده است. [م.]

آلیستر کراولی، عارف و مغ معاصر انگلیسی (1947-1875) شخصیت بسیار جنجال برانگیزی بوده که بدون شک این خصوصیت به شهرتش کمک کرده است. پیغمبری خودخوانده، موسس انجمن اخوت OTO (مکتب معبد مشرقی)، خود-نامیده با عدد 666 و نویسنده حدود 400 کتاب. علاقه کراولی به ترویج دیدگاه هایش از طریق جنجال آفرینی رسانه ای، اشاره هایش به عدد 666 (که به تعبیر برخی شیطانی، به تعبیر کابالیست های یهودی عدد آگاهی حاکم بر خورشید و دلیل ارتباط کراولی با آن شماره لوحی بوده که همسر کراولی – پس از اولین مکاشفه که منجر به نوشتن کتاب مقدس شریعت کراولی، تلما، شد – در موزه مصرشناسی قاهره به کراولی نشان می دهد) کافی است که او را شیطان پرست، جادوگر سیاه و دادگاهی در آمریکا او را «شریرترین مرد تاریخ» بنامد.

همانطور که اشاره شد، همه این مسایل باعث شهرت کراولی شده اما موضوع اینجاست که عده بسیار کمی از کسانی که در مورد او صحبت می کنند کتاب هایش را خوانده اند. و دلیل این موضوع هم – به گواه کراولی شناسانی از جمله لون میلو دوکوئت[i] آمریکایی – نثر فنی و پر از اصطلاحات تخصصی علوم باطنی اوست. به نحوی که خواندن کتاب های او بدون چند فرهنگ لغت، دایره المعارف، کتاب های مرجع اسطوره شناسی، فرهنگ عبری و انجیل و غیره ممکن نیست – حداقل برای علاقه مندان به علوم باطنی و کسانی که قصد آموختن دارند. فکر می کنم همه غربی ها، خواننده معاصر، اوزی اوزبورن[ii] را می شناسند. او – که اتفاقا آهنگی هم به نام Mr Crowley هم دارد – از نظر تبلیغاتی از خیلی جهات به کراولی شباهت دارد: به شاهزاده تاریکی مشهور است، قانون شکن، استفاده کننده مواد مخدر و افراط گر در رابطه جنسی است (یا لااقل بوده) و در عین حال شهرت زیادی دارد.

فکر می کنم خروجی کار یک هنرمند (یا هر نوع خالق دیگر) از شخصیت او بیشتر اهمیت دارد تا و این موضوع در خصوص کراولی هم مصداق دارد. حدس می زنم کسانی را که با حرف من مخالف باشند باید در حوزه کسانی که دسته بندی کرد که از مطالعه نوشته های یک نفر بیشتر به دنبال یافتن یک الگو هستند تا آموختن. گورجیف[iii] روسی (به نقل از فیلم زندگی نامه اش به نام Meetings with Remarkable Men ساخته Peter Brook) می گوید: اگر لازم شود برای  تحصیل آنچه می خواهم بر پشت شیطان سوار شوم این کار را خواهم کرد (نقل به مضمون). آستین اوزمن اسپیر[iv]، عارف معاصر انگلیسی، می گوید: «می خواهم که در مقابل شرّت مقاومت نکنی و نه از آن بهره برداری: چنان چیزی از ترس است و خوابگردی از ریاکاری زاده می شود» (تکفیر زوس[v]).

دو اثر کراولی تا به حال به فارسی ترجمه شده است:

 1. کتاب شریعت (The Book of the Law): این کتاب مقدس شریعت تلما (Thelema) به حساب می آید. نثری بسیار فنی و پر از نمادپردازی دارد. می توانید مطمئن باشید که سعی شما برای فهم کامل این کتاب به نتیجه نخواهد رسید. چرا که خود کراولی زندگی اش را وقف فهم و تفسیر این متن الهامی کرد. (به عقیده من وحی/دریافت درونی/شعر/الهام هنری/الهام مذهبی همه صرفا سطوح متفاوت از یک گذرگاه دریافت هستند. گذرگاهی که ورای سطح مادی و سطح ذهنی جریان دارد. گذرگاهی از جنس شهود یا یک سطح بالاتر از آن، نیروی حیات.) اگر به دنبال یک متن امروزی برای فهم این کتاب هستید، پیشنهاد می کنم کتاب The Magick of Aleister Crowley نوشته Lon Milo DuQuette را بخوانید. این کتاب هم از نقطه نظر فهم شریعت Thelema و هم خود کراولی بسیار راه گشا است. متن سبک و شوخ طبعانه ای دارد. ترجمه فارسی این کتاب در اینجا قابل خواندن است.
 2. کتاب تحوت (The Book of Thoth): این کتاب به عقیده بسیاری شاهکار کراولی است. کراولی به همراه یک نقاش (فریدا هریس[vi]) دست کارت هایی به نام Thoth Tarot ساخت[vii]. این کتاب مفصل به همراه دست کارت های «تاروت تحوت» فروخته می شود. در سلسله مراتب انجمن اخوت OTO، لازمه گذر از درجه مغ (درجه 2)، طراحی یک دست جدید تاروت بر اساس دریافت های فردی سالک است. این کتاب با تمامی ضمایم و با نویسه های دقیق زبان های اصلی ترجمه شده است. ترجمه فارسی این کتاب در اینجا قابل خواندن است.

کراولی یک کتاب بسیار مهم دیگر هم دارد به نام 777 and Other Qabalistic Writings. کامل ترین نسخه به همراه نویسه های عربی صحیح در اینجا در دسترس است. این کتاب نتیجه کار کراولی به عنوان یک محقق عرفان تطبیقی است. دراین کتاب اعداد صفر تا 10 و 22 حرف عبری به عنوان شاخص در نظر گرفته شده و مفاهیم، تعابیر و موضوعات مصطلح در بسیاری سیستم های عرفانی/جادویی با هم متناظر شده اند.


[i] Lon Milo DuQuette

[ii] Ozzy Osbourne

[iii] George Gurdjieff

[iv] Austin Osman Spare

[v] Anathema of ZOS

[vi] Frieda Harris

[vii]  تنها دست معروف تر از «تاروت تحوت»، دست کارت هایی است که با عنوان Rider-Waite معروف است.. Waite مترجم کتاب «حادوی آیینی، افراس و آیین» الیفاس لوی از فرانسوی به انگلیسی است و Rider هم نقاش آن دست کارت ها.

«جادوی متعالی، افراس و آیین[i]» در حوزه علوم باطنی غربی این اثری کلاسیک به حساب می آید که توسط مغ آیینی[ii]، الیفاس لِوی[iii] فرانسوی (1875-1810) نوشته شده است (شنیده ام که برخی فارسی زبانان الیفاس لِوی فرانسوی را با آنتون لَوِی[iv] آمریکایی اشتباه می گیرند. این دو نفر به هیچ وجه با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. آنتون لَوِی – به نظر من – بیشتر یک پروپاگاندیست می آید).

الیفاس لوی در علوم باطنی غربی شخصیت بسیار مهمی است. می گویند اولین کسی بوده که در خصوص مفاهیم مربوط به انجمن های اخوت[v] و مکاتب آن ها کتاب نوشته و این مفاهیم را تا حدی تشریح کرده است. البته ظاهرا فرد محافظه کاری بوده چرا که – بر اساس نظر آلیستر کراولی – برخی تناسبات کابالیستی را در این کتاب به عمد به و غلط نوشته تا سوگند رازداری انجمن مطبوعش را نشکسته باشد.


[i] Transcendental Magic, its Doctrine and Ritual

[ii] Ritual magician

[iii] Eliphas Levi

[iv] Anton Lavey

[v] Brotherhood organizations

علوم باطنی، به طور تاریخی یک سنت شرقی بوده است. کسی در این خصوص تردیدی ندارد – از مقدمه کتاب مشهور «جادوی متعالی، افراس و آیین» و اشاره به مغان مادی ایران گرفته تا تاثیرات مکاتب تصوف شرقی و حلاج بر فرقه چلیپای گلگون[i]، کسی منکر نقش شرق در ایده پردازی و توسعه دیدگاههای علوم باطنی نبوده است. هر چند به نظر من، نباید برای این مبدا از نقطه نظر جغرافیایی قدری بیش از حد قایل شد. چرا که در اینجا صرفاً مساله زمان مطرح است. هر چه در زمان پیش تر رویم مبدا در افق پشت سرمان کم رنگ تر خواهدشد.

علوم باطنی غربی[ii] شامل گستره متنوعی از دیدگاه ها است که متاثر از دیدگاه هایی همچون عرفانی شرق، یهودی، مسیحی، دیدگاه های مدرن فیزیکی می باشد. واقعه قابل توجه و نوین در قرن 20 و 21 ام ظهور سنت شکنی در میان افراد دارنده این دیدگاه ها بوده است. به نحوی که دیدگاه هایی که تا پیش از این زمان به عنوان اسرار نزد مکاتب یا فرقه های مختلف مطرح بوده، به صورت کتاب منتشر شده و خصوصاً به صورت مجانی در اینترنت قرار گرفته است.

در علوم باطنی غربی اصطلاحی به نام جادو وجود دارد که ممکن است برای خواننده فارسی زبان (و حتی انگلیسی زبان!) ایجاد بدفهمی کند. کلمه جادو (Magic) – که در انگلیسی هم به معنای شعبده و هم عمل متافیزیکی به کار می رود – در دنیای علوم باطنی غربی، به مفهوم «علم و هنر اعمال تغییر در راستای اراده» (تعریف آلیستر کراولی) به کار می رود. مفهومی که الیفاس لِوی فرانسوی آن را «جادوی متعالی» می نامد و آلیستر کراولی آن را Magick (با تلفظ مِیجیک) می خواند. باید اشاره شود اصطلاح جادوگر (Magician) – یا آنچه من در اینجا ترجیح می دهم برای پیشگیری از بدفهمی «مغ» بنامم – در بسیاری از متون علوم باطنی غربی، با مفهوم عارف (Mystic) یکی در نظر گرفته می شود. البته در برخی تعاریف نیز تفاوتی هایی هست که این دو مفهوم را در جایگاهی در طیفی که یک سر آن بی عملی فعال (عرفان) و سر دیگر آن عمل­گرایی است قرار می دهد.

در این رابطه مفید است که توضیحی کوتاه هم در مورد دغدغه تاریخی جادوی سیاه و سفید هم داده شود – اصطلاح هایی که در طول تاریخ مغان و عارفین مختلف برای بدنام یا خوشنام کردن یکدیگر استفاده می کرده اند. به نظر من تاکید بر قایل شدن تمایزی مطلق بین این دو مفهوم بیهوده است. اما به عنوان برایندی بر دیدگاه هایی که در این رابطه مطالعه کرده ام، به نظر می رسد ارتباطی مستقیم بین بزرگی «من» مغ و میزان سیاهی اعمال او وجود داشته باشد.


[i] Rosicrucianism

[ii] Western occultism