و تو زمین بودی که خصایص ات در کسوت سیارات به گردت رقصان اند…

نظاره گر بروج که یک اند و دو و سه و چهار… نظاره گر روایات افسانه هایشان که:

یک اند که اصل نانوشته و ناگفته باشد: دایره[1]
دو اند که قانون زمین باشد؛ دوگانه[2]
سه اند که ضابطه ساختن باشد؛ ظهور، دوام، استحاله[3]
چهار اند که عناصر خلقت باشد؛ پدر، مادر، پسر، دختر[4]

و تو زمین بودی که به نظاره خورشید بیدار شدی، منازل پیمودی و شام مردی.

پس فاصله حیات یک روز و ممات یک شب، عمرتوست که بی زمان باشد!

5/11/92


[1] اشاره به دایره البروج

[2]خیر/شر

[3]سولفور/ جیوه /نمک

[4] چهار عنصر

Advertisements

خلقت دغدغه دیرین انسان بوده است. خلق یک موجود ذی شعور لذت بخش است. خواه این موجود ذهن مستقل بیابد – همانند مخلوقات تناسلی – خواه برای زیستن نیازمند ذهن واسط انسان های دیگر باشد – همانند مخلوقات هنری، علمی، فلسفی و غیره.

در این راستا خلق افراس ها (doctrine) نیز همیشه دغدغه مهمی بوده است که محرک آن ها گاه تجربیات فراواقعی انسان ها (یا تجربیات فراواقعی پنداشته شده) بوده است و گاه میل به پرسشگری. انسان همیشه موجود خلاقی بوده است و شاهد آن انبوه قصه هایی است که در قالب افسانه های متحورانه از خود باقی گذاشته است.

شاید انسان هرگز رازهای طبیعت خویش را کشف نکند اما مسلماً همیشه قوه خلاقه او از آنها ایده خواهد گرفت و کتابها خواهد نوشت و ساختارهای فکری به وجود خواهد آورد.

ترجیح انسان برای قایل شدن سطحی ماورایی برای واقعیت یا دسته بندی باطنی برای علوم مسلماً به وسعت نظر او بستگی دارد و حوزه معنایی این واژگان بی تردید در ارتباط با زمان به شدت تغییر می کنند. کسوف دیگر واقعه ای ماورایی نیست و به حکم استقرا حیات غیرزمینی نیز روزی ماورایی نخواهد بود.

در طول تاریخ ما همیشه انسان هایی بوده اند که سعی کرده اند بفهمند از کجا آمده اند و چرا و چطور باید چه کارهایی انجام دهند و بعد از مرگ چه اتفاقی برایشان می افتد. در این زمینه کتاب های زیادی نیز نوشته شده است – خواه به مدد تعقل و خواه شهود، خواه در قالب افراس های دینی و غیردینی و خواه عقل گرایی.

عصری که این سطرها در آن نوشته می شود را برخی عصر اطلاعات نامیده اند. عصری که انسان در آن لایه به لایه به آگاهی خود آگاهتر می شود و بدین ساین پیش از هر یک از دانسته که یک پیشوند پسا (post) یا فرا (meta) اضافه می کند. علوم باطنی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند: علوم باطنی پسامدرن (post modern occultism).

 تاریخچه ای کوتاه: علوم باطنی تا حدود یک قرن پیش یعنی سال 1900 میلادی توسط عالمین آن مخفی نگاه داشته می شد. همانطور که الیفاز لِوی (Eliphas Levi) فرانسوی که چهار کلام مغان را چنین نقل می کند: «دانستن، پروا کردن، اراده کردن و مسکوت نگاه داشتن»[1] و متونی که تا آن زمان منتشر می شد – حتی خود آثار الیفاز لِوی – حاوی اشتباهات و پرده پوشی های عمدی بوده اند. ادعا می شود اولین کسی که در خصوص اسرار باطنی در غرب پرده­ دری کرد، آلیستر کراولی (Aleister Crowley) انگلیسی بوده است. کراولی پس از تاسیس انجمن اخوت OTO برخی مکتوبات سری این انجمن را برای عموم منتشر کرد (ر. ک. به کتابنامه حدوداً 115 جلدی در بخش پیوست کتاب تحوت)

شاید این نظریه ای دور از ذهن نباشد اگر بگوییم این کار، ناخودآگاهِ جمعیِ عده زیادی از انسان ها را – یعنی حتی کسانی که هرگز خود را درگیر مباحث علوم باطنی نمی کردند – دچار شوک کرد و البته وقوع تحول اطلاعاتی نیز در جهان از ابتدای دهه 1970 به مشوش نمودن این آگاهی گسترده کمک کرد… اسرار؟ جادوی آیینی؟ سنگ حجر الفلاسفه؟ به ما هم بدهید!

هیچ تزی بدون آنتی­ تز نمی ­ماند و آنتی­ تز این ماجرا را آستین اوزمن اسپیر (Austin Osman Spare)، نقاش و عارف انگلیسی رقم زد.

اسپیر که در جوانی کراولی را به واسطه نقاشی هایش ملاقات کرده بود برای مدت کوتاهی به انجمن اخوت کراولی پیوست. اما بعد آنها را ترک گفت و نوشت: «تیمارستانهایمان شلوغند… گر به شاهی تاج گذاردم، باید شاه شوم؟»[2] اسپیر را پدر علوم باطنی پسامدرن می­ خوانند که جریان پر سر و صدایی همانند جادوی خائوس Chaos Magic از آن ظهور کرد. خود اسپیر دیدگاه خود را کیائیسم (Kiaism) می خواند. برای توضیحات بیشتر به مقدمه فارسی  مجموعه آثار آستین اوزمن اسپیر مراجعه کنید.

 شخصاً فکر می کنم «عقیده عقیده است» یا بگذارید بگویم «افراس افراس است». خواه یک مذهب خشک باشد یا دیدگاهی روشنفکری، خواه یک سیستم فکری مبتنی بر فیزیک کوانتوم یا یک دیدگاه هنری-جادویی مدرن و جالب. یک چیز بین تمامی این افراس ها مشترک است: باور. آنچه قالب واقعیت است و مسبب مشاهده می شود. اما آیا می توان ورای باور حیات داشت؟ پاسخ این پرسش مثبت است. اما این حوزه ای است که کلمات بدان راهی ندارند. این سبکی است عملی و نه نظری و کسی با کتاب خواندن در این مورد چیزی نیاموخته است. قوه انسانیِ دیدن، چشم است و باور پذیرفتن، ذهن. و قوه انسانیِ حیات؟ قوه انسانیِ حیات پاها هستند و آنطور که عالمین باطنی قدیم می گفته اند، «رفتن» کیفیت جوهر الوهیت (God Head) می باشد.

 «پس کامپیوتر خود را خاموش کنید و اندکی راه بروید!»

 ______________________

[1] Levi Eliphas, Dogma et Ritual de la Haute Magie, Rider & Company, England, Translated by: A. E. Waite, 1896, p. 3

[2] Spare Austin Osman, The Book of Pleasure, Cooperative Printing Society Limited, 1913

نیایش خورشید (Invocation of Sol)[1] یک آیین جادوی اختری[2] است و کاربرد آن طبیعتاً فراخوانی آگاهی، حقیقت و حیات خورشید است در جان نیایشگر. انجام دهنده باید «وضع» را به صورت جسمی اختیار کند. در این حال «محراب» را تصور[3] کند و «آیین» را بر زبان جاری سازد[4].

***

[وضع:]

[دستان دایره ای شکل در بالای سر در هم قفل می شود که با سر در میان خود نماد خورشید می سازد.]

[محراب:]

دشت است روبرو

            که عطر است در او

                        پرنده ای گذشت بر او

                                    نفیری بر دوش

عمارتی بین؛ شهر آینه ها که «خود» بنمایاند؛ که «خود» خورشید است.

[آیین:]

ای خورشید! مرا بین؛ بر من تاب که من بی تو جانی­ ام بی فروغ.

بر من لبریز کن جام آتشین کبریا را.

من تو را در وجود پرطنین «اِم پِرُت[5]» می بینم. تو واسع، خاضع، کهربا هستی. تو قدرت جان مکان هستی.

بتاب؛ که برگیرمش. که آوازمش[6] که زین تو حضیض است بارِئ[7].

بتاب که قدرقدرتی؛ که شان پند مرد صولتی.

که می نمایی جان جانان را به خود. که می سپاری افروغ رنگین ماه.

بتاب!

که اینجا خورشیدی ایستاده است با ردایی از خون گلگون؛ که جان است و جان بخش که تویی؛ که مارست و سیلاب که منم.

بتاب! بیش از نخواب در غریو کوه بسان جان.


[1] تدوین شده در 17 اسفند 1384 توسط سپند.

[2] astral magick ritual

[3] visualize

[4] خورشید در عقرب در اینجا بسیار موثر است.

[5] به زبان مصری هیروگلیف: در فصل ظهور

[6] بر آن آواز بخوانم.

[7]  آفریننده / خالق

به عقیده هندوها روح انسان پس از مرگ در کالبدی دیگر متناسخ شده و دوباره متجسد می شود. این دیدگاه طبیعتا جالب است. اخیرا ایده ای از مکانیزم عمل تناسخ به شهودم رسید:

ماهیت حیات، تحقق و به تبع آن تولید واقعیت است. مثلا متعاقب حیاتی که انسان می یابد، خلق واقعیت بصری توسط چشمهای او و واقعیت های صوتی و لمسی دیگر توسط حس های دیگر او است… زمانی که یک انسان – به عنوان تعین یک آگاهی – می میرد، طبیعتا آگاهی او در کانال حیاتی او از بین نمی رود (چرا باید برود؟ دلیلی نمی یابم). مکانیزم حیاتی به تبع ماهتیش و ماموریتش – باید این آگاهی را مجددا محقق کند. حال به صورت خرد گیاه (در کالبد گیاه)، امیال انسانی[1] (در کالبد حیوان)، خرد انسانی (در کالبد انسان)، آگاهی های آینده انسانی (در کالبد فرشتگان[2] و دیگر موجودات متافیزکی یا تعابیر اسطوره شناسانه یا روانشناسانه آن ها)، خرد خدایی (در کسوت هستی به عنوان یک کل).

باید اشاره کنم بیان این افکار به این معنی نیست که به تناسخ اعتقاد داشته باشم یا نداشته باشم. به نظر من، عقیده، امری اختیاری است و نوع و تفاوت آن بین انسان ها اهمیت ویژه ای ندارد. شاید آنچه نوشتم از نظر هندوها یا دیگر مکاتب درست یا غلط باشد اما به هر حال برای گشایش ذهن مفید است.


[1] به تعبیر آستین اوزمان اسپیر

[2]به تعبیر تیموتی لری

تیموتی لری (1996-1920) استاد دانشگاه هاروارد بود که به دلیل عقاید آوانگاردش در خصوص مواد مخدر از دانشگاه اخراج شد. ایده او این بود که استفاده مواد مخدر در دوزهای مشخص و تحت نظر پزشک می تواند به عنوان روشی برای تغییر شخصیت افراد استفاده شود. در مدینه فاضله لَری، انستیتوهایی وجود داشت که شهروندان می توانستند با مراجعه به آنجا تحت نظر پزشکان مواد مخدر مصرف کنند تا عملاً بسته به میل و اراده خود شخصیت خود راتغییر دهند. افرادی همچون رابرت انتون ویلسون دیدگاه های لری را در حوزه ادبیات عامه گسترش داده اند. یکی از دیدگاه های محبوب او «مدارهای هشت گانه آگاهی» است که رابرت انتون ویلسون به طور گسترده و در چند کتاب خود به آن پرداخته است.

آستین اوزمن اسپیر، نقاش و مغ انگلیسی (1956-1886) را پدر علوم باطنی پسامدرن[i] می نامند. اسپیر می گوید مکانیزم عمل تمامی سیستم ها و پارادایم های عقیدتی، عرفانی، مذهبی و غیره یک چیز است: باور. و فراتر از آن، میل و باور را دوگانگی عظمی می خواند. یک ویژگی مکتب اسپیر این است که  در کتاب های خود به هیچ مکتب یا فلسفه یا دیدگاهی ارجاع ندارد. در واقع آثار وی باید توسط خود آن فهمیده شود. مکتب فکری اسپیر با عنوان کیائیسم[ii] نامیده می شود.

مجموعه آثار وی به فارسی ترجمه شده و در اینجا در دسترس است. این آثار شامل:

 • دوزخ زمین: که اسپیر آن را در 17 سالگی نوشته است و در واقع نقاشی هایی است که با جملاتی حکیمانه تزئین شده است. البته اصطلاحات به کار رفته همگی در کتاب های آتی وی نیز ادامه یافته است. به طور کلی یکپارجگی عجیبی بین آثار او وجود دارد. از 17 سالگی تا 41 سالگی – سالی که آخرین کتاب خود را نوشت.
 • کتاب لذت: این کتاب در واقع یک راهنمای فنی در مورد روش کار با مکانیزم های باورپذیری و میل ورزی انسان است. حاوی روش های عملی در خصوص ضابطه بندی خواسته و زیستی کردن آن است. این کتاب توسط بسیاری دانشمندان علوم باطنی متاخر مورد ارجاع قرار گرفته است.
 • کانون حیات: این کتاب نسبت به دیگر آثار اسپیر نثری عارفانه تر دارد و حاوی تحلیل تعدادی از خواب های نویسنده نیز هست. به عقیده شخصی من عارفانه ترین کتاب در میان کتاب های خشک حوزه جادوی خائوس است. البته باید اشاره کنم هر چند دانشمندان علوم باطنی متاخر اسپیر را پدر جادوی خائوس می نامند این کتاب به نظر من حاوی ایده های مطلق گرایانه تری نسبت به دیدگاه های مطلقا (!) نسبی جادوگران خائوس است… هر چند بسیاری از دیدگاه های اسپیر سرمنشا تحولات دنیای پسامدرن علوم باطنی بوده است اما دیدگاه های ناب اسپیر در بسیاری موارد فهمیده نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است. همین شاهد برای این مدعا بس که پیتر کرول[iii] انگلیسی – مشهورترین جادوگر خائوس معاصر و استاد اعظم سابق فرقه IOT در مصاحبه ای که توسط فیل هاین[iv] در مجله آبراساکس انجام شده می گوید: « من کتاب جمع نمی کنم. هر چه را می خوانم به دوستانم می دهم و بقیه را نابود می کنم. تنها استثنا آستین اسپیر است. هنوز مجموعه آثارش را دارم چون فکر می کنم هنوز آن را به طور کامل نفهمیده ام.»
 • تکفیر زوس: این کتاب بیشتر یک فحش نامه است خطاب به «ریاکاران».

برای توضیحات بیشتر به مقدمه فارسی ترجمه مجموعه آثار او مراجعه کنید.


[i] Post-modern occultism

[ii] Kiaism

[iii] Peter J. Carroll

[iv] Phil Hine

کتابها[1]

 • 777 و دیگر نوشته­ های کابالایی آلیستر کراولی: به همراه جماتریا و سِفِر سفیروت، 0-87728-222-6
 • آها! 1-56184-035-1
 • آلیستر کراولی و کاربست یادداشت­های جادویی، 1-57863-372-9
 • آرمیتا: رسالاتی در باب بازجوانی جادویی، 0-913576-18-2
 • اعتدالین آبی (اعتدالین III:1) 0-87728-210-2
 • کتاب شریعت، 0-87728-334-6
 • کتاب کذبیات، که به غلط شکست­ ها نامیده شد، 0-87728-516-0
 • کتاب تحوتی، رساله­ای کوتاه در باب تاروت مصری 0-87728-268-4
 • مجموعه آثار آلیستر کراولی (3 جلد) 0-87968-130-6
 • شرح بر کتب مقدس و دیگر مقالات، 0-87728-888-7
 • اعترافات آلیستر کراولی: شرح حال خود، 0-7100-0175-4
 • کراولی در باب مسیح، 0-85207-131-0
 • خاطرات یک معتاد، 0-87728-146-7
 • هشت خطابه بر یوگا، 0-941404-36-6
 • دنیای خنوخی آلیستر کراولی: جادوی جنسی خنوخی، 1-56184-029-7
 • اعتدالین (I:1-10)، 1-57863-351-6
 • اعتدالین (III:10)، 0-87728-719-8
 • اعتدالین خدایان (اعتدالین III:3)، 0-87728-210-2
 • گوهرهایی از اعتدالین، 0-941404-10-2
 • اصول کلی طالع­ بینی، 0-87728-908-5
 • گوتیا: کلیدهای صغیر سلیمان پادشاه، 0-87728-847-X
 • قلب استاد، 0-919690-00-9
 • کتابهای مقدس تلما (اعتدالین III:9) 0-87728-579-9
 • خینگ کانگ کینگ: ادبیات خلوص، 0-913576-16-6
 • نوکس اوم پاکس: رسالاتی در باب نور، 0-933429-04-5
 • قانون برای همه: شرح اصلی رایج کتاب ال، کتاب شریعت، 1-56184-090-4
 • کتاب الف: کتاب معرفت یا بلاهت، ISBN 0-87728-729-5
 • رسالاتی کوتاه به سوی حقیقت، 1-56184-000-9
 • یادداشت­های جادویی آلیستر کراولی: تونس 1923، 0-87728-856-9
 • وقایع جادویی دد 666: خاطرات آلیستر کراولی، 1914-1920، 0-7156-0636-0
 • جادو: کتاب آبا، کتاب چهار، 0-87728-919-0
 • جادو بدون اشک، 0-941404-17-X
 • فرزند ماه، 0-7221-2703-0
 • کابالای آلیستر کراولی: سه نوشته، 0-87728-222-6
 • احیای جادو و دیگر مقالات، 1-56184-133-1
 • آیین­ های الیوسیس: آنچنانکه در تالار کاکستون اجرا شد، 1-872736-02-5
 • داقه ­های سیمون ایف، 0-933429-02-9
 • شی یی: یک لفاظی انتقادی و یادمانیِ یی کینگ توسط کو یوئن، ASIN B0006DYW0U
 • تَنهاوزِر: داستانی از همه دوران، 0-87968-215-9
 • تائو ته کینگ: ترجمه­ای جدید، 0-913576-06-9
 • مشاهده و صوت: به همراه شرح و دیگر مقالات، 0-87728-887-9
 • تراژدی جهان، 0-941404-18-8

اشعار

لیبری[2]

بسیاری از آثار مهم آلیستر کراولی در شکل لیبر می­ باشند که معمولاً مستنداتی کوتاه متشکل از آموزه­ ها، اسلوب­ شناسی، تمرین­ ها یا متون تلمایی می­ باشند. تمامی لیبر­ها دارای یک عدد رومی هستند و کتابهایی که بخشی از برنامه آموزشی A.’.A.’. می­ باشند، «کلاس»ی مطابق زیر دارند:

 • کلاس  A: متشکل از کتاب­هایی است که حتی در یک حرف نمی­بایست تغییر یابند: آن‎ها حاوی سخن استادی می­ باشند که حتی ورای نقد ریاست پیدای سازمان[3] است.
 • کلاس B: متشکل از کتاب­ها یا مقالاتی است که نتیجه پژوهش، اشراق و جدیت معمول است.
 • کلاس C: متشکل از مواردی است که بیشتر پیشنهادی هستند تا چیز دیگر.
 • کلاس D: متشکل از آیین­ها و دستور­العمل­های رسمی می­ باشد.
 • کلاس E: متشکل از بیانیه­ ها، سخن­پراکنی­ ها، رسالات و دیگر تقریرات عمومی است. برخی نشریات، ترکیبی هستند و به بیش از یک طبقه مربوط هستند.

کتاب

رقم

کلاس

عنوان[4]

I

1

A

لیبر باء یا مغ – شرحی از درجه مغ، بالاترین درجه­ ای که در هر صورتی در این طبقه قابل تجلی است. یا توسط مرشدین معبد چنین گفته شد. همچنین به نام کتاب مغ شناخته می­ شود.

II

2

E

پیغام دَدِ مرشد – شرحی بر ماهیت شریعت نو در اسلوبی بسیاری ساده.

III

3

D

لیبر III یا یوغ، دستورالعملی برای کنترل سخن، عمل و فکر

IV

4

آبا، کتاب 4، شرحی عمومی از واژه­ه ای ابتدایی جادو و قدرت­های عرفانی. در چهار بخش: 1- عرفان 2- جادو (تئوری ابتدایی) 3- جادو در تئوری و عمل 4- θΕΛΗΜΑ، قانون، اعتدالین خدایان

V

5

D

لیبر واو یا شاهزاده، آیین و علامت دد: تناسخی مناسب برای احضار انرژی­های عصر هوروس؛ تطبیق­ یافته برای استفاده جادوگر در هر درجه.

VI

6

B

لیبر عین یا دست و پیکان، دستورالعمل­های ارایه شده در این کتاب ضعیف­ تر از آن هستند که در انتشار طبقه D جای بگیرند. دستورالعمل­های ارایه شده برای مطالعه­ ی مبتدی کابالا، اختیار اشکال خدایان، ارتعاش اسامی الوهی، آیین­های پنتاگرام و هگزاگرام و کاربردهای آن‎ها در حفاظت و احضار، روشی برای حصول به مشاهدات اختری و دستورالعملی در عملیات قیام بر سیارات.

VII

7

A

لیبر فرزندان یا لاجورد، نقش کابالای مصری، شماره VII: اعتاق ارادی یک استاد بعید از استادی­ اش. این­ها کلمات زایش مرشد معبد هستند. طبیعت این کتاب به کفایت در عنوانش توضیح داده شده است. هفت فصل آن به هفت سیاره به ترتیب زیر اشاره دارند: بهرام، کیوان، برجیس، خورشید، عطارد، ماه، زهره. تشرف یک مرشد معبد به زبان جادویی ارایه شده است. این، بر زیبایی خلسه، تنها کار موازی با «لیبر LXV» می­ باشد؛ همچنین به نام لیبر لاجورد شناخته می­ شود.

VIII

8

D

ن. ک. CDXVIII (418)

IX

9

B

لیبر E یا مشق: این کتاب به طالب ضرورت نگاهداشت یادداشت را می­ آموزاند. روش­هایی برای آزمایش روشن­ بینی فیزیکی پیشنهاد می ­دهد. دستوراتی در آسانا، پرایاناما، یهارانا ارایه می­ دهد و به کاربری آزمایشاتی برای جسم فیزیکی توصیه می­کند تا وی بتواند محدودیت خویش را به کمال بشناسد.

X

10

A

کتاب دروازه نور: این کتاب شرحی از فروفرستادن دَدِ مرشد توسط A.’.A.’. و شرحی از ماموریت وی است. و Porta Lucis، دروازه نور، یکی از عناوین ملکوت است که عددش X باشد.

XI

11

D

لیبر نو: دستوراتی برای نایل شدن به نوئیت.

XIII

13

D

کوه آتشین درجات: برنامه مراحل سیر که شرحی از وظیفه طالب از  تا استادی می­ باشد.

XV

15

دستور عشای کلیسای گنوسی کاتولیک. دستور عشای ربانی مطابق کلیسای کاتولیک گنوسی: آیین اصلی عمومی و جشن خصوصی O. T. O. در ارتباط با عشای ربانی کلیسای کاتولیک روم. مسیحیت اصلی و صحیحِ پیش از مسیحیت را نشان می­ دهد.

XVI

16

B

لیبر برج یا منزل خداوند: دستورالعمل حصول با انهدام مستقیم افکاری که در ذهن برمی­ آیند.

XVII

17

D

لیبر IAO: سه روش برای حصول از طریق دنباله­ ی اراده­شده­ای از افکار. این کتاب منتشر نشده است. شکل فعال لیبر ه.ه.ه. یا CCCXLI می­باشد. مقاله­ی اشتیاق انرژی­ یافته، ملخصی از این کتاب است.

XXI

21

چینگ-چینگ چینگ (خینگ کانگ کینگ، تائو ته کینگ، دائو ده جینگ) نوشتار کلاسیک خلوص، نوشته کوئو هسوئان (کو یوئن، گِه یوئان). ترجمه­ای جدید از متن چینی توسط دَدِ مرشد. این رفیع­ترین و در عین حال عملی­ ترین نوشتارهای کلاسیک چینیاست.

XXIV

24

B

از رموز ازدواج خدایان با انسان­ها. دستورالعملی سرّینِ VIII°. منتشر نشده و در حال حاضر منتشر نخواهد شد.

XXV

25

D

آیین ستاره لعل – شکل بهبودیافته آیین «اصغر» پنتاگرام.

XXVII

27

A

لیبر تریگراماتون، کتابی باشد از تریگرام­های تبدیلات تائو با یین و یانگ. شرح فرایند کیهانی: مرتبط با تحلیل­ های DZYAN در سیستمی دیگر.

XXVIII

28

D

لیبر צבא [صبا] یا Иικη به شماره XXVIII. فواره سنبل – در سه بخش.

کتاب هفت پادشاه قدسی. مراسم XXVIII. آیین هفت شاه قدسی – آیینی برای تشرف اعطاشده به برخی کارآموزان منتخب.

XXX

30

B

کتاب میزان – دوره­ای ابتدایی از اخلاقیات متناسب با انسان متوسط.

XXXIII

33

C

شرحی از A.’.A.’.. ابتدائاً نوشته شده در زبان دوره خود توسط مستشار وون اکارتهاوزن و اکنون اصلاح و بازنویسی­شده. متن ابتدایی M.’.M.’.M.’. (لیبر LII در O.T.O.) می­تواند [در سطح] این کتاب دسته ­بندی شود.

XXXVI

36

D

ستاره یاقوت کبود – مراسم بهبودیافته هگزاگرام.

XLI

41

C

ثییِن تائو، رساله­ای سیاسی یا کنیسه ساتان – مطالعه­ای پیشرفته از حصول با روش تعادل در سطح اخلاقی.

XLIV

44

D

عشای ققنوس – دستورالعملی در شکل ساده و زودفهم از عشای ربانی.

XLVI

46

کلید اسرار – ترجمه­ ای توسط برادر O.M. از شاهکار الیفاس لِوی،
La Clef des grands mystéres

XLIX

49

شی ئی چییِن – شرحی بر کمال الوهی تصویرشده توسط تبدیلات هفت­گانه اثنوی. فرش می­شود یک نسخه کامل باقی نمانده است.

 LI

51

اقلیم گم­شده – شرحی بر اقلیم آتلانتیس: راه و رسم، مراسم جادویی و عقاید مردمانش. به همراه شرح راستین مصیبتی که به ناپدیدگشتنش انجامید. کراولی: گاه فکر می­ کنم این اثر فاقد یگانگی هنری است. گاه حماسه­ ای خارق­ العاده است که ایده­آل­های جامعه مدینه فاضله مرا ترسیم می­کند. اما برخی عبارات هزلی بر وضعیت جامعه موجود هستند؛ در حالی که بقیه اشاراتی به اسرار جادویی عمیق خاص یا پیش­بینی­ های اکتشافات در علوم می­ باشند»

 LII

52

مانیفست O.T.O. – شرحی پایه­ای دالّ بر کارهای نظام. نوشته مقدماتی A.’.A.’. (کتاب XXXIII) می­تواند با این کتاب در یک سطح قرار گیرد.

 LV

55

 C

مبارزات شیمیایی برادر پراردوا با هفت نیزه­ای که شکانید – شرحی از راه جادویی و عارفانه به زبان کیمیاگری.

 LVIII

58

 B

مقاله­ای بر کابالا – این مقاله­ای است بر کابالا در معبد سلیمانِ پادشاه.

 LIX

59

 C

از میان خلیج – شرحی خارق­ العاده از یک تناسخ پیشین. نکته جالب آن، این است که داستان اضمحلال ایزیس توسط اوزیریس می­باشد که می­تواند به خواننده کمک نماید معنای اضمحلال اوزیریس را با منزلِ عصر موجود ادراک نماید.

 LXI

61

 D

کتاب علت – درس آغازین، شامل درس تاریخ – تاریخ حقیقی منشا حرکت حاضر را شرح می­ دهد. جملات آن به معنای معمول کلمه دقیق هستند. موضوع کتاب، تنزیل افسانه­ سازی است. دست­ توشته­ ای که شرحی بر تاریخ A.’.A.’. در دوران اخیر ارایه می­دهد. این تاریخ شامل هیچ اسطوره­ ای نمی­ باشد. بیانیه­­ی حقایقی است که مستعد اثباتی منطقی می­ باشند.

 LXIV

64

 B

لیبر اسرافیل – رسماً آنوبیس نامیده شده است – دستورالعملی در روش مناسب تبلیغ.

 LXV

65

 A

کتاب محیط قلب با یک مار- شرحی از روابط سالک با فرشته مقدس نگهبان خود. حصول به دانش و گفتگو با فرشته مقدس نگهبان، تاج مدرسه خارجی می­ باشد. متشابهاً لیبر VII به مبتدیان داده می­شود؛ از آنجا که درجه مرشد معبد، بالاترین درجه بعدی توقف است و لیبر CCXX به مفتون؛ از آنجا که وی را به بالاترینِ درجات ممکن می­ رساند. لیبر XXVII به کارورز داده می­شود؛ از آنجا که در این کتاب، بنیان غایی والاترین کابالای نظری قرار دارد و لیبر DCCCXIII به فیلسوف، چرا که بنیان والاترین کابالای عملی قرار دارد. این رساله جادویی، مشخصاً رابطه سالک را با نفس اعلی­اش نشان می­دهد. در تصور و اجرا نیز به همین ترتیب است؛ شاهکاری از ترفیع تفکر، منقش به زیبایی ناب.

 LXVI

66

 A

کتاب ستاره یاقوت سرخ – مراسمی سری، قلب IAO-OAI، رسیده بر V.V.V.V.V. برای استفاده خاص وی در کتاب شریعت، و در عدد LXVI نوشته می­ شود. این کتاب به کفایت توسط عنوانش شرح داده می­ شود.

 LXVII

67

 C

سرود شمشیر. که توسط مسیحیان، کتاب دد نامیده می­ شود. تقدیم شده به بیکو آناندا مِتِیا (آلن بِنِت) – مطالعه­ ای ضروری بر فلسفه­ هایی متنوع. شرحی از بودائیسم.

 LXX

70

 C

Σταυρος Βατραχου – آیین­های مناسب برای حصول روح مانوس از طبیعت مرکوری؛ آنچنانکه در مکاشفات یوحنای مقدس از یک قورباغه یا وزغ شرح داده شده است.

LXXI

71

 B

صوت سکوت – دو مسیر – هفت درگاه – نوشته اچ. پی. بلاواتسکی – با شرحی دقیق از برادر O.M. – برادر O.M.، 4=7، آموخته­ترینِ تمامی برادران نظام است. وی هجده سال برای مطالعه دقیق این شاهکار صرف کرده است.

LXXIII

73

اوم – این، پی­آیند معبد سلیمان پادشاه است و یادداشت­های یک مغ می­باشد. این کتاب شامل شرح جزئیات حصول به درجه تشرف می­باشد؛ والاترین امکان برای انسان متجلی.

LXXIV

74

D

لیبر Testis Testitudinis  یا עד [عین دالت] به شماره LXXIV

 LXXVII

77

لیبر اوز، کتاب بز – مانیفست O.T.O. از حقوق بشر: اخلاقیات، آزادی جسمی، ذهنی، جنسی و حارس ظالم­کُشی … . طرحO.T.O. به کلمات یک هجا – همچنین کتاب قدرت شناخته شده است.

 LXXVIII

78

 B

شرح کارت­های تاروت، کتاب تحوت – به همراه تناسبات آن­ها، شامل روشی پیشگویی با کاربرد آن­ها. و بر کتاب تحوت، «رساله­ای کامل بر تاروت که طرح­های صحیح کارت­ها را به همراه تناسبات آن‎ها و معانی نمادین را در تمامی سطوح ارایه می­ دهد.»

LXXXI

81

کودک ماه – تار پروانه – شرح عملی جادویی، مشخصاً مرتبط با سیاره ماه، نشوته­شده در شکل داستان – همچنین با عنوان «تار» شناخته می­ شود.

 LXXXIV

84

 B

لیبر خنوخ – مجملی خلاصه از نمایش نمادپرازانه­ی گیتی، برگرفته از دکتر جان دی از طریق بلوربینی سِر ادوارد کِلی. – بخش اول: نمایش نمادین گیتی؛ بخش دوم: چهل و هشت دعوت یا کلید.

XC

90

 A

لیبر צ [صادی] یا قلاب هرمسی به شماره XC – شرحی از تشرف و دلالتی بر آنانی که مناسب چنان کاری هستند.

XCIII

93

ن. ک. XXVIII

XCV

95

 C

دنیای بیدار – حکایت نوزادان و مکیدن­هایشان – تمثیلی شعری از روابط روح و فرشته مقدس نگهبان.

 XCVI

96

 B

لیبر گائیا به شماره XCVI – دفترچه راهنمای رمل – سیستم ساده و تقریباً رضایتبخشی از رمل ارایه می­ دهد.

 XCVII

97

مشاهده خواهر آخیتیا – منتشرنشده؛ احتمالاً موجود نمی­ باشد. خواهر آخیتیا، نام جادویی رودی ماینور است.

 C

100

 D

لیبر כף [کاف پِه] Agape Azoth sal Philosphorum، کتاب کشف حجاب سانگرال که در آن از شرابِ سَبَت اساتید سخن رفته است – دستورالعمل سرّی IX°؛ که منتشر نشده و در حال حاضر منتشر نخواهد شد.

 CI

101

 B

نظام شوالیه­ های مشرقی؛ نامه­ای سرگشاده بر تمامی آنانی که می­خواهند به نظام بپیوندند – نامه منظومِ بافومت به سِر جورج مک­نی کُوی VIII°، برشمرنده وظایف و تقدمات.

 CVI

106

در باب مرگ – رساله منظوم بافومت به دام آنا رایت VI°.

 CXI

111

 B

لیبر الف – کتاب معرفت یا بلاهت – شرحی مطول و دقیق بر کتاب شریعت. در شکل یک نامه از دَدِ مرشد به فرزند جادویی­اش. این کتاب شامل عمیق­ترین رازهای تشرف است؛ با راه­حلی واضح به بسیاری مسایل کیهانی و اخلاقی.

CXVI

116

ن. ک. XCVI.

 CXX

120

 D

کتاب جسد، مراسم CXX – گذر از توات – مراسمی از تشرف مفتون – منتشر­نشده.

CXXIV

124

در باب عدن و بلوط قدسی – رساله­ای منظومی از بافومت بر عالیجناب سِر جیمز توماس ویندرام، V.H.، V.I.، V.I.، متشرف حرم مطهر گنوسی، نایب­ السلطنه در اتحاد جنوب آفریقا.

CXXXII

132

Αποθεοσις، CXXXII – رساله ­ای منظوم از بافومت بر عالیجناب سِر ویلفرد تالبوت اسمیت، T.H.، T.I. و T.I.؛ متشرف حرم مطهر گنوسی، بر سرّ تناسخ. بخش α: ولادت یک مفهوم. بخش β: محاسبه مرگ و بارو. بخش γ: انظباط کشتی کاپیتان: تدکراتی بر ناوبری.

 CXLVIII

148

سرباز و گوژپشت – مقاله­ای بر روش تعادل بر سطح عقلانی.

 CL

150

E

حول قانون خُرد – توضیحی تکمیلی بر کتاب شریعت با ارجاع خاص به قدرت­ها و تقدمات تنفیذ شده با قبول آن.

 CLVI

156

 A

لیبر ח [خِت] یا کلبه چوبی به شماره CLVI – این کتاب شرح کامل وظیفه استاد بعید است که تحت نمادهای سطح خاص و نه عقلانی در نظر گرفته می­ شود.

 CLVII

157

تائو ته چینگ – ترجمه­ای جدید به همراه شرج توسط دد مرشد. این رفیع­ ترین و در عین حال عملی­ترینِ آثار کلاسیک چین است.

 CLXI

161

شریعت تلما – منظومه تلمایی

 CLXV

165

 B

استاد معبد – یادداشت­های شرح ماوقع­های جادویی برادر احد به همراه یادداشت­های کراولی.

 CLXXV

175

 D

لیبر آستارته یا یاقوت کبود – در باب یگانگی فرد با اله.

 CLXXXV

185

 D

کتاب انجمن مقدس – وظایف و قسم­های درجات A.’.A.’.

 CXCIV

194

یک خبر با ارجاع به نظامنامه مسلک – ساختار O.T.O.

 CXCVII

197

 C

سِر پالامِدیز، شوالیه عرب – شرحی شاعرانه از کار عظیم.

 CC

200

 D

لیبر ר [رِش] یا هلیوس – دستورالعملی بر نیایش خورشید، روزی چهار مرتبه.

 CCVI

206

 D

لیبر רו [رو] – دستورالعمل کامل پرانایاما.

CCVII

207

برنامه درسی دستورالعمل­های A.’.A.’.

 CCXVI

216

یی چینگ – ترجمه توضیحات توسط کراولی.

 CCXX

220

 A

کتاب شریعت، کتاب ال یا قانون

 CCXXVIII

228

 B

در باب ذات خداوند

CCXXXI

231

 A

کتاب سر – رساله­ ای بر کارت­های کبیر تاروت.

 CCXXLII

242

 C

آها! شرحی به زبان شعر از راه­های متعدد حصول و نتایج به دست آمده.

CCLXV

265

ساختار ذهن – رساله­ای از باب روانشناسی از نقطه ­نظر عرفانی و جادویی.

 CCC

300

 E

خابز اَک پِخت – دستورالعمل خاص برای ترویج شریعت.

CCCXXXIII

333

 C

کتاب کذبیات – کتابی از 93 فصل مجمل از بسیاری موضوعات.

 CCCXXXV

335

 C

حکایت آدونیس – نمایشنامه ­ای کوتاه

 CCCXLI

341

لیبر H.H.H. – سه روش حصول

 CCCXLIII

343

AMRITA

CCCLXV

365

احضار مقدماتی گوتیا – مشابه کتاب سامخ، اما با تفاوت­هایی.

 CCCLXVII

367

 B

از باب گورزاد

 CCCLXX

370

 A

لیبر آعاش یا نیروی جُدی – طبیعت نیروی جادویی خلاق را در انسان تحلیل می­کند.

 CD

400

 A

لیبر ת [تاو] یا سه حرف کابالا – تفسیری تصویرپردازی­شده از تاروت در سطح متشرف.

CDXII

412

 D

لیبر A یا سلاح – دستورالعمی بر آماده­سازی ابزارهای عنصری

 CDXIV

414

هنر جادو

CDXV

415

 AB

کارهای پاریس

 CDXVIII

418

 AB

مشاهده و صوت – شرح کلاسیک مشاهدات کراولی از 30 ایثیر خنوخی.

 CDLI

451

 B

لیبر جنگل – منتشر نشده. روشی مستقیم بر القای خلسه. موجود در لیبر CDXIV فصل XV

 CDLXXIV

474

 C

لیبر مغاک یا دعات – روشی بر ورود به مغاک.

 D

500

 B

سِفر سِفیروت – یک واژه­نامه از کلمات عبری مرتب شده بر اساس ارزش عددی.

 DXXXVI

536

 B

لیبر بِتراچُفرِنُبوکُسمُماچیا – دستورالعملی بر گسترش دامنه ذهن.

 DLV

555

 D

لیبر هَد – دستورالعملی بر حصول به هدیت.

 DLXX

570

لیبر DCCCXIII یا آراریتا – شرحی از هگزاگرام و روش تقلیل آن به واحد و ورای آن.

 DCXXXIII

633

تائوماتورژیا – رساله­ای بر اخلاقیات جادویی.

 DCLXXI

671

 D

لیبر DCLXXI یا اهرام – آیینی از خودتشرف بر اساس آیین مبتدی.

 DCCXXIX

729

 C

کارهای آمالانترا – گفتگوهایی با یک موجود خارج از دایره تناسخ.

 DCCLXXVII

777

 B

فتح­البابی نمادین بر نظام شکاکین-عارفینِ طریقت مکشوف – ارتباطات کالابای مقدس و درخت حیات

 DCCC

800

 D

لیبر ס [سامِخ] – آیینی برای حصول به دانش و گفتگو با فرشته مقدس نگهبان.

 DCCCVIII

808

مار نِهِشتان – هیچ کپی موجود نیست. یورک این دست­نوشته را «از دست رفته» می­داند.

DCCCXI

811

 C

اشتیاق پرانرژی – رساله­ای بر جادوی جنسی و محرک خلاق.

 DCCCXIII

813

 A

آراریتا – شرحی از هگزاگرام و روش تقلیل آن به واحد و ورای آن.

 DCCCXXXI

831

 D

لیبر י [یُد] – سه روش تقلیل آگاهی چندگانه به یگانه.

DCCCXXXVII

837

 C

قانون آزادی – منظومه­ای تلمایی.

 DCCCLX

860

 C

یوحنای مقدس یوحنا – ثبت وقایع کناره­گیری حادویی کراولی.

 DCCCLXVIII

868

 B

لیبر راهِ راه – شرحی تصویری از نیروهای جادویی طبقه­ بندی­ شده بر حسب کارت­های کبیر

 DCCCLXXXVIII

888

انجیل بر اساس برنارد شاو مقدس – مطالعه کامل خاستگاه­های مسیحیت.

 CMXIII

913

 B

لیبر תישארב [تیشارب] – روش­ های حصول به حافظه­ ی جادویی

 CMXXXIV

934

کاکتوس – ثبت وقایع تجربیات با غنچه­ های مِسکال. عقیده بر این است که نسخه­ ای باقی نمانده است.

 CMLXIII

963

 AB

گنجینه­ی تصاویر – مجموعه مناجات متناسب با برج­های دایره­ البروجی

 MCLI

1151

برنامه مطالعه مینروایی O.T.O.

MCXXXIX

1139

عنوان نامشخص – در لیبر DCCCLXVII از آن با عنوان «اظهارات پیتونس» نام برده شده است.

MCCLXIV

1264

کابالای یونانی – یک واژه­نامه کاملی از کلیه کلمات و عبارات مقدس و مهم ارایه­شده در کتب گنوسی و دیگر نوشته­ه ای بااهمیت یونانی و قبطی – این کار به صورت کامل باقی نمانده است و بخشی از آن بازسازی شده است.

2261

 C

یادداشتی بر تورات، نوشته آلن بِنِت، یادداشت مقدمه توسط آلبستر کراولی – مدلی از استدلال کابالایی.


[1] اعداد روبروی نام هر کتاب، شماره شابک آن می­ باشد.

[2] Libri [لا.] کتاب­ها، جمعِ Liber، کتاب

[3] Visible Head of Organization

[4] اکثریت قریب به اتفاق توضیحات ستون «عنوان» توسط کراولی نوشته شده است. [م.]